Privatumo politika

Ši privatumo politika nustato, kokius Jūsų duomenis tvarkys Viešoji įstaiga Mano svajonė, buveinės adresas Vasaros g. 20, Reivyčiai, LT-89309, Mažeikių r., būdamas Jūsų duomenų valdytoju. Privatumo politika netaikoma, kai naršote kitų bendrovių interneto svetainėse patekdami per VšĮ Sportuok nevaržomai interneto svetainę.

1. Asmens duomenų tvarkymas

1.1. Jūsų asmens duomenų valdytojas – Viešoji įstaiga Mano svajonė, buveinės adresas Vasaros g. 20, Reivyčiai, LT-89309, Mažeikių r., asmens duomenis tvarkys toliau nurodytais tikslais:
Asmens duomenų tvarkymo tikslai: Suteikti su stovykla susijusias paslaugas.
Tvarkomi asmens duomenys: Vardas, pavardė, gimimo data, telefono numeris, el. pašto adresas, informacija apie pageidavimus, susijusius su stovykla. |
Duomenų saugojimo laikotarpis: 2 (dveji) metai nuo paslaugos suteikimo.

1.2. Suėjus atitinkamam duomenų saugojimo laikotarpio terminui, pateikti asmens duomenys yra sunaikinami arba nuasmeninami.

1.3. Patvirtiname, kad Jūsų pateiktus duomenis tvarkysime laikydamiesi galiojančių Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų. Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, papildyti ar sunaikinti pateiktus asmens duomenis, taip pat sustabdyti jų tvarkymo veiksmus (atšaukti savo sutikimą). Jei norite gauti išsamią informaciją apie šių teisių įgyvendinimo tvarką, pateikite užklausą el. pašto adresu info@stovyklasvajone.lt

1.4. Mes gerbiame Jūsų privatumą, todėl Jūsų asmens duomenis tvarkysime tik aukščiau nurodytais tikslais. Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami tretiesiems asmenims, jei tokia pareiga numatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Tais atvejais, kai tai būtina tam, kad įgyvendintume atitinkamus tikslus, Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti šiems tretiesiems asmenims - programinės įrangos priežiūros, palaikymo paslaugas teikiančioms įmonėms.

2. Baigiamosios nuostatos

2.1. Pasiliekame teisę keisti Privatumo politiką. Pranešimas apie jos pakeitimus arba papildymus bus skelbiamas mūsų svetainėje.

2.2. Pateikdami savo duomenis patvirtinate, kad susipažinote su Privatumo politikos nuostatomis ir kad Jūsų nurodyti duomenys yra teisingi.